Ukazała się nowa wersja firmware dla Dension Gateway Lite i Lite BT oznaczona jako 1.17. Zalecamy uaktualnienie wszystkich interfejsów do jeszcze lepszej pracy.

  • Profil HFP może być włączony lub wyłączony w pliku konfiguracyjnym, wprowadzając odpowiednio
    „hfp_enable = 0” (OFF) lub „hfp_enable = 1” (ON)
  • Profil  A2DP może być również włączony lub wyłączony w pliku konfiguracyjnym, wprowadzając odpowiednio „a2dp_enable = 0” (OFF) lub „a2dp_enable = 1” (ON)
  • Dodatkowa poprawa stabilności pracy i inne poprawki

Wersja release. 1.17 do Gateway Lite (GWL3xxx) i Lite BT (GBL3xxx) można pobrać z  strony internetowej DESION, w sekcji Aktualizacje oprogramowania sprzętowego.