Pragniemy poinformować, że pojawiła się nowa wersja firmware 0058 do Gateway 500S i Gateway 500S BT

Aktualizacja V.0058 rozwiązuje następujące problemy:

Ulepszenia ogólne:
• Zapamiętanie ostatniego źródła które było odtwarzane, wcześniej po odłączeniu aktualnie odtwarzanego źródła Gateway przełączał się na AUX
Szczegółowe ulepszenia dla samochodów:
Audi:
• Po wybraniu utworu z USB urządzenie nie wróci do nowej Play Listy

BMW:
• Jeśli został wybrany folder / utwór podczas odtwarzania a samochód został pozostawiony w trybie czuwania urządzenie zaczęło odtwarzanie  od 1 utworu i w 1 folderze
• Gdy funkcja BT Audio była aktywna, po ponownym uruchomieniu Gateway wrócił do innego podłączonego źródła (iPod lub USB)

Porsche:
• W przypadku BT AUDIO jeśli przycisk s powrotem dla  utwóru został szybko wciśnięty więcej niż 10 razy, dalsza kontrola nie było możliwa
• Po wybraniu utworu lub po przejściu do następnego utworu (automatycznie lub ręcznie) pojawiał się czasami komunikat  „GE TC ITEM ERROR”
• Po przejściu do następnej strony w menu podczas odtwarzania , artysta nie zostawał wyświetlony obok nazwy utworu
• Automatyczne przełączanie stron nie było możliwe w trakcie przeglądania menu muzyki
W rzadkich przypadkach niewłaściwe źródło zaczynało odtwarzanie po trybie uśpienia

1

Gateway 500 S firmware

1

Gateway 500 S BT firmware